Opći uvjeti korištenja

Svako korištenje http://www.malai-conceptstore.com podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka Malai store d.o.o.

Malai store d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.malai-conceptstore.com stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Malai store d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.malai-conceptstore.com ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Malai store d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Malai store d.o.o.– kupnja u Internet trgovini www.malai-conceptstore.com

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Malai store d.o.o. Lašćinska cesta 14a, 10 000 Zagreb, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

Sve cijene na na web www.malai-conceptstore.com izražene su u kunama s uključenim PDV-om. Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

Navedene cijene vrijede samo za web shop na www.malai-conceptstore.com i ne moraju biti identične kao na prodajnim mjestima robe Malai store d.o.o. u Republici Hrvatskoj.

Malai store d.o.o.je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Malai store d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije.

 

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.malai-conceptstore.com kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da se unese e-mail adresu i lozinku.

 

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a čemu će pismenim putem obavijestiti kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

 

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, kupac će prodavatelju platiti pouzećem pri primitku paketa kuriskoj službi ili kreditnom karticom, na osnovi kupčeve narudžbe. Omogućeno je plaćanje kreditnim karticama American Express, Diners, MasterCard, Maestro i VISA. American Express karticom se može plaćati na rate prema slijedećim uvjetima:

• moguće je plaćanje na 6 rata beskamatno za sve kartice osim za Diners gdje je moguče plaćanje do 12 rata bezkamatno

Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja. U slučaju plaćanja kreditnim karticama prilikom narudžbe kupac ispunjava formular za naplatu te se vrši rezervacija potrebnih sredstava, a transakcija se provodi nakon što prodavatelj utvrdi da su naručeni proizvodi dostupni.

 

IZJAVA O SIGURNOSTI U SLUČAJU PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

 

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi. Ukoliko je odabrao plaćanje virmanom u tom će e-mailu biti obaviješten da može izvršiti uplatu, dok će za plaćanje kreditnom karticom biti obaviješten da je transakcija (uplata) provedena.

 

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom GLS kurirskom službom, unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko se kupas ogluši na pokušaje kontakta kurira i ako tri puta ne bude na adresi isporuke pošiljka se vraća prodavatelju.

 

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje unutar Republike Hrvatske, za sve narudžbe iznad 500 Kn (PDV uračunat u iznos).
Za narudžbu čiji je iznos niži od 500 kn dostava se naplaćuje 30 Kn.
Za narudžbe unutar Europe trošak dostave iznosi 15 eura, dok je trošak za sve ostale zemlje izvan Europe 20 eura.

 

ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje. Rok od 14 dana počinje teći danom preuzimanja, odnosno isporuke naručene robe. Pri tome je kupac dužan pismeno obavijestiti prodavača na e-mail adresu info@malai-conceptstore.com.

Ako je kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu mora vratiti po pisanoj obavijesti prodavaču. Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni, te obavezno priložiti kopiju originalnog računa te sve zajedno poslati na adresu pošiljatelja.

Malai store d.o.o.

Lašćinska cesta 14a

10 000 Zagreb

Troškove povrata robe snosi kupac.

Prodavač je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Malai store d.o.o. je odgovoran za kvalitetu, odnosno stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda na web shopu www.malai-conceptstore.com

Ukoliko kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10 stavku 6 Zakona o zaštiti potrošača ima pravo prodavaču uputiti pisani prigovor sa na sljedeći način:

poštom na adresu društva Malai store d.o.o., Lašćinska cesta 14a, 10 000 Zagreb
putem e-maila info@malai-conceptstore.com
Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 14 dana od zaprimanja istog.

Obrazac za prigovor možete preuzeti na ovom linku.

Malai store d.o.o. odgovora za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun.Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

 

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila; info@malai-conceptstore.com
Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku; OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Malai store d.o.o. će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku. Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod Malai store d.o.o. o svom trošku, na adresu poslovnice Nikole Tesle 9,10 000 Zagreb. Malai store d.o.o. je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

 

OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Malai store d.o.o. se obavezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe Vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-om).

Malai store d.o.o. neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije. Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja je naprijed bliže opisana, Malai store d.o.o. od Vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

U naprijed navedenim slučajevima Malai store d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na osnovu Vašeg pristanka.

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom naših web stranica, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanjem upita putem kontakt forme.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na web stranici i možete ga opozvati u svakom trenutku na način opisan u daljnjem tekstu.

 

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA ZZOP-om

U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno da u svako doba odustanete od dane privole i zatražite prestanak daljnje obrade Vaših podataka, da budete obaviješteni od strane Malai store d.o.o. o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga i sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga.

Kao što je navedeno, prema zakonskim odredbama imate pravo na ispravak, dopunu, onemogućavanje i brisanje tih osobnih podataka, ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama zakona.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedećih načina:

slanjem e-mail-a na adresu info@malai-conceptstore.com ili
slanjem pisma na Malai store d.o.o., Lašćinska cesta 14a, 10 000 Zagreb.
Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih podataka Malai store d.o.o. je dužan sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništiti, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak protiv Malai store d.o.o. pred nadležnim tijelima i u skladu sa važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje internet stranica: www.malai-conceptstore.com i važi samo za teritorij Republike Hrvatske, te se ne odnosi na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. Malai store nije odgovoran za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica Malai store internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

Malai store d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama Malai store d.o.o. internet trgovine.

Malai store d.o.o.

Korisnici interneta još uvijek se ne osjećaju sigurno prilikom online kupovine. Ovim putem istićemo na koji način koristimo podatke koje prikupljamo.

Zakon Republike Hrvatske o zaštiti potrošača;

MALAI CONCEPT STORE web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu: pravo na zaštitu ekonomskih interesa, pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na pravnu zaštitu potrošača, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača, pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa te pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovane predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njhova interesa.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno uredbi Europske unije br. 524/2013, MALAI CONCEPT STORE web shop sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova, a koje kupci mogu predati online putem ovog linka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Visoka tehnička zaštita trgovaca i kupaca

MALAI CONCEPT STORE web shop koristi Wspay sustav koji koristi najviše standarde zaštite i privatnosti podataka, a 3D zaštitom jamči korisnicima sigurnu online kupovinu. Brojevi kreditnih kartica ne čuvaju se na sustavu, a njihov upis štiti se enkripcijom podataka.

T-COM Pay Way izjava o sigurnosti

 

 

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

 

      

 

3D SecureCode usluga za sigurnu internetsku kupnju

Više o Erste 3D SecureCode usluzi sigurne internetske kupnje možete saznati putem ovog linka:

http://www.erstecardclub.hr/Press/Vijesti/Vijest/22-tra-2013/3D-SecureCode-usluga-za-sigurnu-internetsku-kupnju.html?bmlcNDU%3d

Cijenimo Vaše zanimanje za naše web stranice te nam je zaštita Vaše privatnosti od iznimne važnosti. Osobni podaci koje prikupljamo su svi oni podaci koji uobičajeno nisu javno dostupni, a za koje Malai store d.o.o. sazna Vašim pristankom tijekom korištenja web trgovine dostupne na web adresi malai-conceptstore.com. Osobni podaci koje prikupljamo su Vaši sljedeći identifikacijski podaci:

  • ime i prezime
  • e-mail adresa
  • kućna adresa
  • telefonski broj

Malai store d.o.o. preuzima obavezu koristiti Vaše osobne podatke isključivo u svrhe identifikacije te pružanja kvalitetnije usluge prilikom Vašeg korištenja MALAI CONCEPT STORE web trgovine. Malai store d.o.o. obvezuje se da će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

Malai store d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnicima o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Malai store d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Malai store d.o.o.